หากซื้อบ้านแต่ไม่โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

Back to top button